Bibliografia

Spis literatury cytowanej:

[1] Bałus, W. (1987). Pałace, dwory i wille Teodora Talowskiego. "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, 21, s. 223-229.

[2] Bałus, W. (1988). Historyzm, analogiczność, malowniczość. Rozważania o centralnych kategoriach twórczości Teodora Talowskiego (1857-1910). "Folia Historiae Artium”, 24, s. 117-138.

[3] Bałus, W. (1992). Architektura sakralna Teodora Talowskiego. "ZNUJ, Prace z Historii Sztuki” 20, s. 53-79.

[4] Bałus, W. (1994). Dom – przybytek – „nastrój dawności” o kilku kamienicach T. Talowskiego. W: R. Godula (red.). Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta. Kraków: Wyd. Wawelskie.

[5] Beiersdorf, Z. (1973). Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka twórczości. W: T. Hrankowska (red.). Sztuka 2 połowy XIXw. Warszawa: PWN.

[6] Dobrowolski, T. (1974). Sztuka Polska. Kraków: Wyd. Literackie.

[7] Fabiański, M., Purchla, J. (2000). Przewodnik po architekturze Krakowa. Kraków: Wyd. Literackie.

[8] Gutowski, M., Gutowski, B. (2001). Architektura secesyjna w Galicji. Warszawa: Wyd. DiG.

[9] Hussakowska, M. (1972). Malowniczy eklektyzm. "Magazyn Kulturalny", 4, s. 48-49.

[10] Łoza, S. (1954). Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa.

[11] Miłobędzki, A. (1988). Zarys dziejów architektury w Polsce. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.

[12] Purchla, J. (1990). Jak powstał nowoczesny Kraków. Kraków: Wyd. Literackie.

[13] Sepioł, J. (1977). Talowski fecit. "Architektura", 5-6, s. 57-60.

[14] Sobieska, T., Sobieska K., Blondiau, G. (2002). Śladami Młodej Polski: Secesja w Krakowie i okolicach. Kraków: Wyd. Dęby Rogalińskie.


Literatura współczesna T. Talowskiemu:

Chołoniewski, A. [Szary] (1901). Teodor Talowski. "Życie i sztuka".

Ekielski, W. (1910). Teodor Talowski. "Architektura".

Jast (1910). Zgon głośnego architekta. Teodor Talowski. "Świat", 20.

Łoś, W. (1892). Teodor Talowski. "Tygodnik Ilustrowany", 142.

Radost (1890). Teodor Talowski. "Świat".

Świerzykowski, E. (1905). Pamiętnik Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków.


Prace Teodora Talowskiego:

Talowski, T. (1887). Projekta kościołów. Kraków. - Praca o charakterze wzornika.

Talowski, T. (1902). Style u narodów czynnych. "Casopismo techniczne". - Zapis wykładu architekta