Galeria

     


Zdjęcia historyczne (dwa ostatnie rzędy) pochodzą z książki J. Purchli "Jak powstał nowoczesny Kraków".[12]