Spis Prac

Twórczość T. Talowskiego w Krakowie [5][10]:

  • 1887 – kamienica „Festina lente”, ul. Retoryka nr 7
  • 1888 – kamienica „Długo myśl, prędko czyń”, ul. Retoryka nr 15
  • 1888 – 89 – kamienica przy ul. Smoleńsk 20
  • 1889 – 90 – kamienica „Pod śpiewającą żabą”, ul. Retoryka nr 1
  • 1889 – kamienica własna „Pod pająkiem”, ul. Karmelicka nr 35
  • 1891 – kamienica nr 3 przy ul. Retoryka
  • 1891 – kamienica własna „Pod osłem”, ul. Retoryka nr 9
  • 1891 – dom K. Zalewskiego przy ul. Długiej 54
  • 1894 – rozbudowa gmachu Towarzystwa "Sokół"
  • 1896 – 97 – dom J. Goetza przy ul. Św. Jana 3
  • 1897 – kamienica Z. Bednarskiej przy ul. Pędzichów 19
  • 1901– 06 – Szpital Bonifratrów w Krakowie (1898 - projekt)
  • Wiadukt nad ulicą Lubicz
  • Elektrownia przy ulicy Łobzowskiej
  • Rodzinny grobowiec na cmentarzu Rakowickim ze Sfinksem

Inne prace T. Talowskiego [1][10]:

  • 1887 – 94 – Kościół w Dobrzechowie (powiat Rzeszowski)
  • 1890 – Pałac w Dobrzechowie
  • 1892 – 97 –ceglany dwór Dębowskich w Michałowicach
  • 1895 – 98 – Kaplica w Nowym Sączu
  • 1898 – Kaplica grobowa w Kobylance
  • 1898 – 1900 – Kaplica cmentarna Loewenfeldów w Chrzanowie
  • 1899 – dwór Skrzeczyńskich w Lubzinie
  • 1899 – Willa J. Wangego, Lwów, ul. św. Zofii nr 30 (obecnie ul. I. Franki)
  • 1900 – Willa M. Dembowskiego w Bochni
  • 1900 – Szpital i szkoła w Okocimiu
  • 1900 – Kościół w Suchej
  • 1901 – Kościół w Kamionce Strumiłowej
  • 1902 – 03 – pałac Szepetyckiego w Łaszczowie
  • 1902 – Grobowiec Reyów w Przecławiu
  • 1902 – Przebudowa kościoła w Tłustem
  • 1902 – Dwór Żeleńskich w Grodkowicach
  • 1903 – Dwór w Oborach na Wołyniu dla P. Czosnkowskiego
  • 1904 – Kościół w Kaczycy i Wadowicach Górnych
  • 1904 – 11 – Kościół św. Elżbiety we Lwowie
  • 1905 – Kościół w Białoskórce i Laszkach
  • 1905 – Projekt kaplicy w Zwierniku
  • 1905 – Projekt Pałacu w Wysuczce
  • 1908 – Kościół w Krościenku Wyżnem

  • Kościół w Cholerzowie
  • Kościół w Libiążu
  • Kościół w Skałacie
  • Kościół w Tarnopolu
  • Kościół Św. Elżbiety i Św. Kazimierza w Nowym Sączu
  • Dwór w Michałowicach
  • Dwór w Cianowicach